bedrijfsfilm laten maken drente

Waddengas: Hand aan de kraan

Client: NAM
Productie: Bluemedia & Kamermedia
Purpose: Informerend

De productie van waddengas volgens het ‘ Hand aan de kraan’  principe. In deze film komen een aantal onderzoekers aan het woord die al vanaf het begin van de Waddengaswinning betrokken zijn en de conclusie onderbouwen dat de bodemdaling door gaswinning niet heeft geleid tot nadelige effecten op de natuurwaarden en de instandhoudingsdoelstellingen in de Waddenzee, op de kwelder van de Peazemerlannen en in het Lauwersmeergebied.